hr | en

Položaj civilnih žrtava rata u središtu je Documentinog višegodišnjeg
rada. Ključno polazište je osiguranje socijalnih prava i drugih vidova
obeštećenja, odnosno afirmacija prava na reparaciju. Usmjerenost ka
podizanju vidljivosti i prava žrtava ključan je korak ka suočavanju s
prošlošću u Republici Hrvatskoj.

Temeljne aktivnosti u području afirmacije prava žrtava na obeštećenje su:

 • dokumentiranje i analiza upravnih i sudskih postupaka,
 • osnaživanje civilnih žrtava rata i udruženja stradalnika, 
 • analiza i istraživanje potreba, problema i položaja civilnih žrtava rata,
 • javno zagovaranje prava na obeštećenje,
 • potpora stradalnicima u sudskim postupcima pred hrvatskim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava.

Civilne žrtve rata su osobe koje su pojedinačno ili unutar skupine
pretrpjele određenu štetu. Štetom se nazivaju fizičke i mentalne
povrede, emotivna patnja, materijalni gubici ili druge ozbiljne povrede
njihovih prava putem akata ili propusta koji predstavljaju teška kršenja
međunarodnog prava o ljudskim pravima ili ozbiljne povrede međunarodnog
humanitarnog prava. Pojam žrtve uključuje i članove uže obitelji ili
štićenike neposredne žrtve i osobe koje su pretrpjele štetu u nastojanju
da pomognu žrtvama u nevolji ili da spriječe njihovu viktimizaciju.

Civilne
žrtve rata su: neposredno ubijeni u ratu, neposredno ranjeni u ratu,
umrli od posljedica rata, tijekom ili nakon rata, kao što su bolest,
pothranjenost ili bespravnost – posljedice koje se uobičajeno ne očekuju
u slučaju odsustva rata, žrtve jednostranog sukoba u slučajevima kada
država vrši nasilje nad svojim građanima, žrtve silovanja i drugih
oblika ratnog seksualnog zločina, izbjeglice i prognanici/interno
raseljena lica, umrli od ratnih ozljeda nakon rata i dr.

Broj
civilnih žrtava rata u Hrvatskoj nije poznat, procjenjuje se na između
4.000 i 8.000 osoba. Tek manji dio njih imaju status civilne žrtve rata i
time ostvaruju pripadajuća socijalna prava (invalidnina, opskrbnina,
tuđa njega i pomoć u kući i sl.). Većina stradalnika nema informaciju o
pravima i mogućnostima ostvarivanja socijalnih prava. Članovi obitelji
ubijenih još uvijek čekaju na procesuiranje zločina počinjenih u ratu.
Brojne žrtve koje su podnijele zahtjev za naknadu nematerijalne štete
zbog smrti bliske osobe, istu nisu ostvarile, a danas plaćaju visoke
parnične troškove. Slučajevi seksualnog zlostavljanja civila i logoraša
uglavnom nisu procesuirani, a žrtve nemaju osiguranu psihosocijalnu i
drugu potporu. Gotovo 2.000 osoba stradale su u ratu i nakon rata od
mina, a značajan dio prostora još uvijek nije razminiran. Na područjima
na kojima se nisu odvijale ratne operacije, uništen je velik broj
stambenih objekata, a postupci za naknadu materijalne štete uglavnom su
rezultirali naplatom parničnih troškova za žrtve.

Većina
stradalnika danas nema odgovarajuću potporu države i društva u cjelini.
Većina preživjelih treba javno priznanje patnje, psihosocijalnu pomoć,
društvenu solidarnost. Žrtve zaslužuju moralnu i materijalnu
satisfakciju.

Civilne žrtve rata imaju pravo na odgovarajuće, učinkovito i brzo obeštećenje.

Oblici obeštećenja su:

 • RESTITUCIJA – povratak u situaciju koja je prethodila kršenju prava:
  vraćanje slobode, uživanje ljudskih prava, identitet, obiteljski život i
  državljanstvo, povratak u mjesto prebivališta, vraćanje na posao i
  povrat imovine
 • KOMPENZACIJA ili NAKNADA ŠTETE za: povredu tjelesnog integriteta i
  duševne boli, izgubljenu priliku za zaposlenje, obrazovanje i socijalne
  povlastice, materijalnu štetu i gubitak zarade, uključujući i gubitak
  radne sposobnosti, moralnu štetu, troškove pravnog zastupanja,
  liječenja, psihološkog savjetovanja i socijalnih službi, svaku
  gospodarski procjenjivu štetu.
 • REHABILITACIJA – medicinska i psihološka pomoć te pravna i socijalna pomoć
 • SATISFAKCIJA treba sadržavati: prekid kontinuiranih povreda,
  verifikaciju činjenina i potpuno i javno objavljivanje istine, potragu
  za nestalima, sudsko i administrativno kažnjavanje osoba odgovornih za
  povrede, službenu deklaraciju ili sudsku odluku kojom se ponovno
  uspostavlja dostojanstvo, ugled i prava žrtve u osoba blisko povezanih
  sa žrtvom, komemoracija i odavanje počasti žrtvama, javna isprika i
  prihvaćanje odgovornosti i dr.
 • JAMSTVA ZA NEPONAVLJANJE

Više informacija o kampanji za prava civilnih stradalnika možete
pronaći na www.civilnezrtve.hr. Ukoliko imate pitanja i potrebe za
dodatnim informacijama, javite se na civilnezrtve@documenta.hr