hr | en

Zagreb, 06.10.2022.

Vrhovni sud RH je na sjednici održanoj 06. listopada 2022.preinačio prvostupanjsku presuda u pravnoj oznaci djela te je izrekao da je opt. Dragan  Perenčević radnjama za koje je proglašen krivim pod toč. 1. i toč. 2. izreke pobijane presude, počinio jedno kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH.

Uslijed toga prvostupanjska presuda preinačena je u odluci o kazni na način da se opt. Dragan Perenčević zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH zbog kojeg je preinačenom presudom Vrhovnog suda RH  proglašen krivim, na temelju te zakonske odredbe, osuđen na kaznu zatvora u trajanju 15 (petnaest) godina.

Prvostupanjska presuda potvrđena je u odnosu na oslobađajući dio.

Razjašnjenja radi, podsjećamo da je prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. Dragan Perenčević kojemu je suđeno u odsutnosti, proglašen krivima zbog dva kaznena djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH za koja su mu utvrđene pojedinačne kazne zatvora, u trajanju od jedanaest godina za djelo iz toč. 1. izreke i trinaest godina za djelo iz toč. 2. izreke pa je na temelju čl. 43. st. 2. toč. 2. OKZRH osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju petnaest godina.

Drugooptuženi Sobodan Mutić, protiv kojeg je suđenje provedeno u prisutnosti, oslobođen je optužbe te odmah pušten na slobodu.

Završno govori stranaka u postupku održani su 11.12.2019. dok je prvostupanjska presuda javno objavljena 16.12.2019.

Zagreb,  16.12.2022.

Na Županijskom sudu u Zagrebu javno je objavljena presuda kojom je prvoooptuzeni Dragan Perenčević oglašen krivim i osuđen na 15 godina zatvora za ratni zločin počinjen ubojstvom supružnika Cindrić te tročlane obitelji Križević.

Drugooptuženi Sobodan Mutić, protiv kojeg je suđenje provedeno u prisutnosti, oslobođen je optužbe te odmah pušten na slobodu.

Opt. Dragan Perenčević oglašen je krivim te je za ratni zločin protiv civila počinjen u svojstvu pripadnika milicije tzv. SAO Krajine i NN osoba, suprotno odredbama članka 32. i članka 147. Konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949.  te odredbama članka 75. stavak 2. Dopunskog protokola ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. koje reguliraju zaštitu žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) od 08. lipnja 1977. ušli u kuću civila hrvatske nacionalnosti Stjepana i Paole Cindrić te im naredili da izađu iz kuće i sjednu u osobno vozilo, nakon čega su ih odvezli u selo Jošavica u blizini Petrinje, gdje im je naređeno da izađu iz vozila i iz vatrenog oružja u njih ispali više hitaca, zadavši im prostrijelne rane, od kojih su Stjepan i Paola Cindrić na licu mjesta umrli te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina;

Opt. Dragan Perenčević oglašen je krivim i za ratni zločin počinjen dana 22/23. prosinca 1991. u Petrinji, suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Protokoli I koji regulira zaštitu žrtava međunarodnog oružanog sukoba, kada je ušavši u kuću Ivana Križevića iz vatrenog oružja iz neposredne blizine pucao u civile hrvatske nacionalnosti Ivana Križeviča, Anu Križrvić i Damira Križevića, zadavši im prostrijelne rane, od kojih ozljeda su Ivan Križević, Ana Križević i Damir Križević na licu mjesta umrli te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Temeljem Zakona o Kaznenom postupku, odnosno odredbi koje propisuju odmjeravanje kazne za kaznena djela počinjena u stjecaju, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godine. Protiv I. opt. je određen obligatoran istražni zatvor zbog visine izrečene kazne zatvora.

Optuženik je obvezan na plaćanje troškova kaznenog postupka.

Oštećenici su, unatoč specificiranom imovinsko pravnom zahtjevu, upućeni da isti ostvaruju u parničnom postupku.

Podsjećamo, rasprava u ovom kaznenom postupku započela je 27. ožujka 2019.

Na Županijskom sudu u Zagrebu započela je rasprava u kaznenom postupku koji se provodi protiv dvojice optuženika zbog kaznenog djela ratnog zločina nad civilima.  Prvooptuženi Dragan Perenčević nedostupan je hrvatskom pravosuđu i sudi mu se u odsutnosti dok je drugooptuzenik Slobodan Mutić uhićen nakon sto je iz SAD-a deportiran u Hrvatsku. Obojici optuženika na teret se stavlja ubojstvo supružnika Cindrić 6. siječnja 1992. u Petrinji. Prvooptuženik se tereti i za ubojstvo tročlane hrvatske obitelji Križanić, počinjeno dana 22./23. prosinca 1991. u Petrinji.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:  K-rz-8/18

Vijeće za ratne zločine: sudac Ivan Turudić, predsjednik, sudac Mirko Klinžić, član vijeća, sutkinja Sonja Brešković Balent, članica vijeća;

Izmijenjeno vijeće za ratne zločine(naime, zbog izmjene u sastavu vijeća, rasprava je započela ispočetka): sudac Tomislav Juriša, predsjednik, suci Željko Horvatović i Marijan Garac, članovi

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, K-DO-41/2018 od 23. veljače 2018.

Zastupnik optužbe: Sanja Jagušt, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Sisku

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženici: Dragan Perenčević, nedostupan i Slobodan Mutić, lišen slobode

Branitelji:

Odvjetnica Zvonimira Stiperski, braniteljica I. opt.

Odvjetnik Danko Kovač, branitelj II. opt.

Punomoćnik oštećenika: 

Odvjetnik Klaudio Čurin, zastupa djecu ubijenih supružnika Cindrić

Žrtve – ubijeni:

Stjepan Cindrić, Paula Cindrić, Ivan Križević, Ana Križević, Damir Križević

 


Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova