hr | en

Vrhovni sud Republke Hrvatske odbio je, dana 07. prosinca 2020., kao neosnovanu žalbu obrane optuženika te potvrdio prvostupanjsku presudu.

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku objavilo je dana, 26. svibnja 2020. godine nepravomoćnu presudu, kojom je proglasilo krivim okr. Z.P. za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.91.st.2 KZ/11, te ga nepravomoćno osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

U konkretnom slučaju Sud je primijenio lakši Zakon u korist okrivljenika, dakle Kazneni zakon iz 2011. godine.

Dana 22. svibnja 2020. na Županijskom sudu u Osijeku započela je rasprava u ponovljenom postupku protiv hrvatskom pravosuđu nedostupnog okrivljenika.

Prvostupanjskom presudom K-Rz-82/2007 od 14. srpnja 2016. godine okr. Z.P. i okr. R.Z. proglašeni su krivima i nepravomoćno osuđeni na kazne zatvora u trajanju od Z.P. 10 godina, R.Z. 9 godina.

Kazneni postupak vodio se u odsutnosti, zbog nedostupnoti okrivljenika hrvatskim pravosudnim organima.

Oba okrivljenika izjavila su žalbe putem svojih branitelja. Rješenjem Vrhovnog suda RH od 22. ožujka 2018. godine citirana prvostupanjska prasuda je ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak.

Ponovoljeni postupak:

K-Rz-4/2020

Okrivljenik: Z.P. sudi se u odnostnosti, R. Z. je u međuvremenu preminuo pa je kazneni postupak u odnosu na njega obustavljen

kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ RH

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijek:
sutkinja Vlasta Šimenić Kovač, predsjednica Vijeća
sudac Krunoslav Barkić, član Vijeća
sudac Ante Kvesić, član Vijeća

tužiteljstvo: Zamjenik ŽDO iz Osijeka Miroslav Kraljević

branitelj: Slavko Nedić, odvjentik iz Osijeka

Prijašnji postupak:

Županijski sud u Osijeku
Broj predmeta: 1-K-rz-82/2007

Optužnica  Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku
Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH
Optuženi: Z. P., R. Z.

Presudom Županijskog suda u Osijeku, od 14. srpnja 2016., u odsutnosti su proglašeni krivima okrivljenici zbog krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH te su na temelju iste zakonske odredbe osuđeni i to optuženi Z. P. na kaznu zatvora u trajanju od deset godina, a optuženi R. Z. u trajanju od devet godina. Na temelju članka 45. OKZRH optuženicima je u
izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to optuženom Z. P. od 20. siječnja 1992. do 20. ožujka 1992., a optuženom R. Z. od 29. siječnja 1992. do 27. veljače 1992.
Rješenjem VSRH presuda je ukinuta zbo povrede prava na obranu i kontradiktornost postupka, kao i primjene Dopunskih protokola uz Ženevske konvencije.