hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, s partnerskim organizacijama Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Pravdom iz Bjelovara je organizirala okrugli stol u Osijeku u okviru projekta “Podrška strategiji razvoja pravosuđa u području ljudskih prava“ koji podržavaju Fondovi Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA/NG). Provedba projektnih aktivnosti ima za cilj doprinijeti postizanju europskih standarda u pogledu neovisnosti, nepristranosti, stručnosti i učinkovitosti pravosuđa u Hrvatskoj te podizanju društvene svijesti o značaju poštivanja ljudskih prava, unaprjeđenje prepoznavanja diskriminatornih praksi u društvu te jačanje marginaliziranih skupina izloženih povredama prava. Okrugli stol se održao u Osijeku, u Volonterskom centru, 7. srpnja 2016. uz temu diskusije: Suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj. U sadašnje vrijeme, kada se zemlje EU susreću sa izazovima multikulturalnog društva, kada rastuća netrpeljivost, rasizam, ksenofobija, homofobija i antisemitizam u europskim zemljama utječu na svakodnevicu pripadnika različitih manjinskih skupina,  postaje jasno da svi građani podjednako mogu biti žrtve diskriminacije, stoga je ova tema odabrana kao prioritetna.  

Sadržaj izvještaja o suzbijanju diskriminacije:
1. Zabrana diskriminacije u pravu Vijeća Europe, s prikazom sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske
2. Govor mržnje, netolerancija i nasilje prema Srbima u Hrvatskoj
3. Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj