hr | en

Kampanja “Građani glasaju protiv” broji četrdesetak udruga
koje se bave zaštitom i promicanjem različitih segmenata ljudskih prava
udruženih kako bi potaknule građanke i građane da 1. prosinca izađu na
referendum te svojim glasom protiv stanu u obranu ljudskih prava.

Neki
će reći da je 23 godine demokracije malo vremena za stabilnu
demokraciju. Možda su u pravu. Ali oni ne znaju što smo sve zajedno
prošli u te 23 godine. Zajedno smo slavili i tugovali, zajedno
razgovarali i svađali se, zajedno plakali i smijali se, zajedno ratovali
i mirili se. Ponekad burno, ali uvijek zajedno.

Iza nas
su 23 godine jednakosti, 23 godine slobode, 23 godine zajedničkog rada i
23 godine zajedničkog života. 23 dočeka Nove godine na trgovima diljem
Hrvatske, 23 vrućih ljeta i turističkih sezona, 23 hladnih zima i gustog
snijega. 23 kalendarske godine prepune nepredvidivih zbivanja i
neočekivanih situacija. 23 godine slobodnog novinarstva, javnog života,
civilnog društva.

Sve do sada, već pune 23 godine, Ustav
Republike Hrvatske bio je najviši pravni akt naše zemlje koji nikoga
nije isključivao, koji je prema svima bio jednak i pravedan. U 23 godine
parlamentarne demokracije naučili smo 23 puta, iznova i ponovno, da je
Hrvatska zemlja za sve nas.

Kampanja Glasaj PROTIV
donosi 23 razloga zbog kojih ćemo na ovom referendumu glasati PROTIV
diskriminacije, totalitarizma, isključivosti i neravnopravnosti. U
svakoj od 23 godine naše mlade demokracije naučili smo što znači
demokracija.

Kampanja Glasaj PROTIV osnovana je na
čvrstom uvjerenju da 23 godine demokracije nije premalo vremena da
naučimo što je to demokracija. Ovo je zemlja za sve nas. 23 godine demokracije, 23 razloga PROTIV.

O akcijama i priopćenjima kampanje Građani glasaju protiv saznajte više na www.glasajprotiv.com