hr | en

Postupak protiv optuženih Zvonka Grulovića i Save Grulovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Opći podaci

Županijski sud u Zadru

Broj predmeta: K.46/96

Raspravno vijeće: sudac Dubravko Krpina, predsjednik Vijeća, sudac Milivoj Lasan, član Vijeća, suci porotnici Andjelo Pestić, Vinko Horak i Rafo-Joso Božić, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, KT-72/95 od 10. rujna 1996.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženici: Zvonko Grulović i Savo Grulović, nedostupni

Branitelj optuženih: Josip Pedišić, odvjetnik iz Zadra

Žrtva – zlostavljan: Marinko Jermen

Presudom Županijskog suda u Zadru broj K.46/96 od 12. prosinca 1996. optuženici Zvonko Grulović i Savo Grulović u odsutnosti su proglašeni krivima što su od 10. do 30. rujna 1991. godine, kao naoružani pripadnici milicije tzv. SAO Krajine, nakon što je kod aero baze, nedaleko Zemunika Donjeg, zarobljen Marinko Jermen, policajac MUP-a RH, i doveden na aero bazu, tukli ga drvenom palicom i drugim predmetima, nanijevši mu nagnječine glave i prsnog koša te prijelom lijeve ključne kosti. Zvonku Gruloviću izrečena je kazna zatvora u trajanju od 7 godina, a Savi Gruloviću u trajanju od 5 godina.

Presudu možete pogledati ovdje.

PRESUDA VSRH Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž- 67/1997-3 od 15. svibnja 1997. godine odbijena je žalba optuženih kao neosnovana te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

OBNOVLJENI POSTUPAK

Nakon provedenog obnovljenog postupka u prisutnosti ranije osuđenog Save Grulovića, Županijski sud u Zadru stavio je izvan snage presudu od 12. prosinca 1996. godine broj K-46/96, potvrđenu presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 15. svibnja 1997. godine broj Kž-67/97, te je Savu Grulovića oslobodio od optužbe da bi počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH.

Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je kao neosnovanu žalbu državnog odvjetnika te je potvrdio presudu suda prvoga stupnja. Presudu VSRH iz 2005. godine možete pogledati ovdje.