hr | en

 

Tijek prvostupanjskog postupka:

Suđenje u ovom kaznenom postupku započelo je 04. rujna 2019. pred vijećem Županijskog suda  u Zagrebu. Opt. Ratku Andriću sudi se u odsutnosti. Na teret mu se stavlja počinjenje kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. i čl. 122. u vezi članka 28. stavka 2. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvtaske.

Opis inkriminacije:

Optuženik se tereti da je:

– u razdoblju od 12. rujna 1991. g. pa do kraja 1991. g. u logoru ratnih zarobljenika “Manjača” u blizini Banja Luke, Republika Bosna i Hercegovina, za vrijeme trajanja oružanog sukoba između oružanih snaga Republike Hrvtaske s jedne i JNA i srpskih paravojnih formacija s druge strane, a nakon što je od potpukovnika JNA Stanka Baltića preuzeo zapovjedništvo nad navedenim logorom ratnih zarobljenika, kao potpukovnik JNA i zapovjednik logora ratnih zarobljenika “Manjača”, imajući time stvarne i formalne ovlasti zapovjedanja i nadzora nad pripadnicima osiguranja navedenog logora ratnih zarobljenika, a stoga i odgovornost za primjenu propisa Međunarodnog ratnog prava, protivno odredbama članka 3. stavka 1. točka a) i c) te članka 13., 14., 17., 25. i 26. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949., naređivao za sada nepoznatim pripadnicima osiguranja logora ratnih zarobljenika “Manjača” da fizički i psihički zlostavljaju zarobljene pripadnike ZNG i MUP-a RH, a također u istom razdoblju, znajući da se navedeni ratni zarobljenici psihički i fizički zlostavljaju (udaraju se rukama, nogama, pendrecima i drugim palicama, premlaćuju, izgladnjuju, drže u barakama koji se ne griju…) i odvode na ispitivanja gdje su fizički i psihički zlostavljani, kao i da u navedenom logoru ne postoje minimalni životni uvjeti dostojni čovjeka, nije poduzimao ništa da se takva nezakonita postupanja spriječe i životni uvjeti promijene i na taj način je omogućio da njemu podređeni pripadnici osiguranja  navedenog logora ratnih zarobljenika kontinuirano poduzimaju takve protupravne radnje prema ratnim zarobljenicima…

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: K-rz-6//15

Vijeće za ratne zločine: sudac Tomislav Juriša,  predsjednik vijeća, suci Marijan Garac i Krešimir Devčić, članovi

Vijeća za ratne zločine (novi sastav): sutkinja Renata Pražetina Kaleb, predsjednica vijeća

Optužnica: ŽDO-a u Zagrebu, K-DO-289/11, od 22. prosinca 2014. godine

Zastupnik optužbe: Robert Petrovečki, zamjenik V.D. Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. i čl. 122. u vezi čl. 28/2 OKZ RH

Optuženik: Ratko Andrić, nedostupan hrvtaskom pravosuđu, sudi mu se u odsutnosti

Braniteljica optuženog: Nada Cipetić, odvjetnica iz Zagreba, braniteljica po službenoj dužnosti

Žrtve:

– Stipe Rukavina, preminuo od zadobivenih ozlijeda

– pripadnici ZNG i Mupa-a RH (imena ne navodimo) sustavno fizički i psihički zlostavljani, izgladnjivani te držani zarobljeni u neadekvatnim uvjetima