hr | en

Postupak protiv Tihomira Draića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Opći podaci

Županijski sud u Bjelovaru

Broj predmeta: K-13/02

Raspravno vijeće: sudac Božidar Iverac, predsjednik Vijeća, sudac Mladen Piškorec, član Vijeća, suci porotnici Danijela Sertić, Mladen Tribuson i Vladimir Jenkač, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru broj KT-178/93 od 31. srpnja 1995.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik: Tihomir Draić, prisutan

Braniteljica optuženog: Tatjana Figač-Gregurić, odvjetnica iz Bjelovara

Žrtve:

– zlostavljani: Zlatko Bucifal, Ankica Bucifal, Josip Gelenčer i Ivica Tršek

– oduzete stvari: Zlatka i Ankice Bucifal

Presudom Županijskog suda u Bjelovaru broj K-13/02-20 od 17. travnja 2002. godine opt. Tihomir Draić proglašen je krivim što je kao pripadnik srpskih oružanih formacija dana 19. rujna 1991. zajedno sa više neidentificiranih osoba naoružanih automatskim puškama u Malom Miletincu opkolili kuću Zlatka Bucifala, vršili premetačinu po kući, udarajući povremeno Zlatka Bucifala i njegovu sada pok. suprugu Ankicu Bucifal, da bi ga u jednom trenutku opt. Tihomir Draić udario šakom u glavu izbivši mu umjetno zubalo, a potom su iz kuće odnijeli brašno, suho meso i druge stvari te ih odvezli u Dijakovac gdje se nalazio srpski štab, a potom su Josipa Gelenčera i Ivicu Tršeka, koji su izvršili utovar stvari odveli u drugi kraj sela te ih ondje tukli. Od udaranja su Zlatko Bucifal i Josip Gelenčer zadobili tjelesne ozljede.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 3 godine.

Presudu Županijskog suda u Bjelovaru pogledajte ovdje.

ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Rješenjem VSRH broj I Kž 466/02-6 od 22. siječnja 2004. godine ukinuta je prvostupanjska presuda i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. VSRH presudu je ukinuo jer obrazloženje presude nije sadržavalo razloge o odlučnim činjenicama.

Rješenje VSRH pogledajte ovdje.

PONOVLJENI PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Opći podaci

Županijski sud u Bjelovaru

Broj predmeta: K-2/04

Raspravno vijeće: sutkinja Milenka Slivar, predsjednica Vijeća, sutkinja Ivanka Šarko, članica Vijeća, sutkinja Dajana Barberić-Valentić, članica Vijeća

Branitelj optuženog: Zlatko Gregurić, odvjetnik iz Bjelovara

Presudom Županijskog suda u Bjelovaru broj K-2/04-34 od 28. travnja 2004. optuženi Tihomir Draić ponovno je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.

Presudu pogledajte ovdje.

PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Presudom VSRH broj I Kž 616/04-6 od 9. svibnja 2006. godine žalba optuženog Tihomira Draića odbijena je kao neosnovana te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.