hr | en

Na Županijskom sudu u Rijeci je 17. listopada 2006. započeo teći (drugi ponovljeni) postupak u predmetu br. K-48/06 protiv optuženih Radoslava Čubrila, Milorada Čubrila, Milorada Žegarca, Petra Ajdukovića i Gojka Markajla za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ-a RH.

Nakon prekida koji je trajao dulje od tri godine, i odustanka tužiteljstva od optužbe protiv svih optuženika osim prvooptuženog Radoslava Čubrila, 2011. godine sa glavnom raspravom započelo se iznova.

Dana 18. listopada 2011. Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Rijeci optuženika je proglasilo krivim i izreklo mu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom se terete Radoslav Čubrilo, Milorad Čubrilo, Milorad Žegarac, Petar Hajduković i Gojko Mrkajlo da su 05. svibnja 1991. godine minobacačkom vatrom napali selo Lovinac, upali u mjesto spaljujući kuće i gospodarske objekte, pri tome su jednog sumještanina (Milana Sekulića) ubili odmah, a šestorica su odvedena, dok su petoricu (Stjepana Katalinića, Juru Sekulića, Marka Pavičića, Ivana Ivezića i Martina Šarića) kasnije ubili.

Optuženicima se stavlja na teret da su opisanim radnjama počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, označeno i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZ-a RH.

2011. godine ŽDO u Rijeci odustalo je kaznenog progona svih optuženika osim prvooptuženog Radoslava Čubrila.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Rijeci

Broj sudskog predmeta: K-48/06

Sudsko Vijeće: sutkinja Srebrenka Šantić, Predsjednica Vijeća; sudac Dragan Katić, član Vijeća; sudac porotnik Ivan Šuflaj, član Vijeća; sudac porotnik Marijan Peranić, član Vijeća; sudac porotnik Milan Draginić, član Vijeća.

14. svibnja 2007. godine glavna rasprava započela je pred izmjenjenim Vijećem od troje sudaca sukladno Zakonu o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava u sastavu: sudac Saša Cvjetić, Predsjednik Vijeća; sudac Duško Abramović, član Vijeća; sudac Vlado Skorup, član Vijeća.

Vijeće za ratne zločine od 2011. godine: sutkinja Jadranka Kovačić, predsjednica Vijeća, sutkinja Nasta Mijatović, članica Vijeća, sutkinja Srebrenka Šantić, članica Vijeća

Optužnica broj: K-DO-53/06 Županijskog državnog odvjetništva iz Rijeke, izmijenjena na glavnoj raspravi 17. rujna 2006. godine

Zastupnik optužbe: Darko Karlović, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci

Kazneno djelo: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (OKZ RH)

Optuženici (svi odsutni): Radoslav Čubrilo, Milorad Čubrilo, Milorad Žegarac, Petar Ajduković, Gojko Mrkajlo

Branitelji po službenoj dužnosti: Alen Bilić, odvjetnik iz Rijeke; Goran Marjanović, odvjetnik iz Rijeke; Đuro Vučinić, odvjetnik iz Rijeke; Ivan Čerin, odvjetnik iz Rijeke; Milenko Škrlec, odvjetnik iz Rijeke

Punomoćnici oštećenika: nitko

Žrtve:

– ubijeni: Kata Šarić, Stjepan Katalinić, Jure Sekulić, Marko Pavičić, Ivan Ivezić, Martin Šarić, Milan Sekulić

 

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA SUĐENJA

Radi se o drugom ponovljenom postupku koji traje od 1994. godine. Optuženima se sudi u odsutnosti. Naime, ŽDO iz Gospića je optužnicom KT-45/92, od 24. 11. 1992. godine, optužilo sedam osoba za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnoga stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ-a RH. Do sada je Županijski sud u Gospiću dva puta donosio nepravomoćne presude. Zadnjom nepravomoćnom presudom optuženici Radoslav Čubrilo, Gojko Markajlo, Milorad Čubrilo i Petar Hajduković proglašeni su krivima i osuđeni na kazne zatvora u trajanju od 20 godina, a opt. Milorad Žegarac proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Optuženici Bogdan Šobat i Bogdan Čubrilo nepravomoćno su oslobođeni po svim točkama optužnice.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je dva puta predmet vratio na ponovno suđenje.

I Kž-847/1994 predmet je vraćen na ponovno suđenje na Županijski sud u Gospiću, a rješenjem IKž 573/00 je VSRH donio odluku o delegiranju predmeta sa Županijskog suda u Gospiću na Županijski sud u Rijeci (jer Županijski sud u Gospiću nije imao dovoljno sudaca za formiranje novog vijeća) te je naložio ponovno ispitivanje svih svjedoka i pomnu analizu njihovih iskaza, kao i analizu veze iskaza sa drugim dokazima.

Županijski sud u Rijeci je Vijeće formirao sukladno odredbi čl. 20. ZKP-a, pa se postupak do 14. svibnja 2007. godine vodilo pred Vijećem koje se sastojalo od dva suca profesionalca i tri suca porotnika, što nije u skladu sa Zakonom o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv vrijednosti međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (NN 175/03), koji u čl. 13. st. 2. propisuje da vijeće županijskog suda pred kojim se provodi postupak za kaznena djela ratnog zločina čine tri suca iz redova sudaca koji se odlikuju iskustvom u radu na najsloženijim predmetima.

Sud je učinio povredu zakona s obzirom na sastav Vijeća, a prigovora na sastav Vijeća nije bilo.

Od 14. svibnja 2007. godine glavna rasprava se vodi pred Vijećem koje čine trojica sudaca Županijskog suda u Rijeci, sukladno Zakonu o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda, s tim da su članovi Vijeća suci iz građanskog odjela.

Glavna rasprava drugog ponovljenoga suđenja započela je 17. listopada 2006. godine. Na njoj je izvršena izmjena optužnice.

Do sada je saslušano 28 svjedoka (Mile Račić, Manda Račić, Anka Katalinić, Ivan Katalinić, Karlo Sekulić, Ivka Sekulić, Mile Matajić, Željka Ivezić, Ivan Šarić, Manda Ivezić, Dane Pavičić, Ivan Pavičić, Petar Sekulić, Mirko Horvatin, Marko Bobinac, Ivan Grgat, Josip Šarić, Mate Šarić, Pavao Krpan, Andrija Ostojić, Tomislav Latvić, Marko Župan, Pavle Račić, Pavao Račić, Marijan Matijević, Josip Vrkljan, Milan Dobrić i Luka Budak).

O uzroku i načinu smrti oštećenika nalaz i mišljenje dala je vještakinja sudsko-medicinske struke dr. Renata Dobi-Babić. Saslušan je i vještak balističar Rade Stojadinović. O okolnostima odvođenja i stradavanja petero civila provedena je rekonstrukcija događaja u mjestu Lovinac.

Nakon prekida koji je trajao dulje od tri godine, i odustanka tužiteljstva od optužbe protiv svih optuženika osim prvooptuženog Radoslava Čubrila, 2011. godine sa glavnom raspravom započelo se iznova.

PRESUDA 

Dana 18. listopada 2011. Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Rijeci proglasilo je krivim optuženika Radoslava Čubrila i izreklo mu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

ZAPAŽANJA PROMATRAČA

Začuđuje što Županijski sud u Rijeci koji, prema Zakonu o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv vrijednosti međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, ima formiran specijalni odjel za ratne zločine, i na koji sud VSRH delegira predmete sa Županijskog suda u Gospiću, nije primjenio taj isti Zakon u pogledu formiranja sudskog vijeća od tri suca/tkinje profesionalca. Nadalje, članovi Vijeća su suci iz građanskog odjela. Iako navedeni zakon propisuje u čl. 13.st. 2. da Vijeće za ratne zločine čine “po tri suca iz redova sudaca koji se odlikuju iskustvom na radu u najsloženijim predmetima”, dakle nije izričit koji su to najsloženiji predmeti, smatramo da bi članovi Vijeća za ratne zločine morali biti suci kaznenog odjela koji se odlikuju iskustvom rada u kaznenim predmetima (zbog težine kaznenog djela i poznavanja materije), a ne suci građanskog prava. Želimo upozoriti na “slabost” navedenog Zakona, i na praksu da Županijski sud u Rijeci ima osnovan specijalni odjel za ratne zločine, i njemu se delegiraju predmeti iz drugih sudova a, čini se, nema dovoljno sudaca/sutkinja s iskustvom rada na kaznenim predmetima.

Postupak na sudu traje od 1994. godine, a od posljednjeg održanog ročišta je prošlo godina dana, pa će zbog nezakazivanja ročišta (dulje od dva mjeseca) glavna rasprava opet morati početi iz početka. Iako se radi o suđenju u odsutnosti koje, možda, nema prioritet, ipak ovo suđenje traje dugih 14 godina te bi postupak trebalo privesti kraju.