hr | en

Dana 14. srpnja 2016. godine,  Županijski sud u Osijeku je javno objavio presudu u kaznenom predmetu br. K-Rz-82/2007, protiv I-opt. Zdravka Pijunovića i II-opt. Ratka Zorića, nakon provedenog kaznenog postupka, te je nepravomoćno u odsutnosti presudio I-opt. Zdravka Pijunovića zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH na kaznu zatvora u trajanju od deset godina, a II-opt. Ratka Zorića za isto kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.
 
Navedenima je stavljeno na teret da su za vrijeme okupacije Baranje u RH, u Kopačevu postupili protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata i Dopunskog Protokola o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) kao pripadnici TO Bilja ostvarili obilježja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, koje vijeće za ratne zločine je prihvatilo i osudilo na navedene kazne zatvora. Postupak je vođen u odsutnosti navedenih optuženika, koji su imali postavljene branitelje po službenoj dužnosti. Protiv nepravomoćne odluke suda po žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

Odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvtaske od 22. ožujka 2018. prvostupanjska osuđujuća presuda  ukinuta je zbog povrede prava na pravično suđenje i predmet je vraćen pred prvostupanjsko vijeće na ponovno suđenje i odluku.