hr | en

Vrhovni sud je na sjednici Vijeća održanoj 04. veljače 2009. godine odbio žalbe i potvrdio presudu Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku od 29. studenog 2007. godine kojom je opt. Vlastimir Denčić proglašen krivim za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, a opt. Zoran Kecman oslobođen optužbe za isto kazneno djelo.

OPTUŽNICA (SAŽETAK) 

Optuženike se teretilo da su dana 18. travnja 1992. godine u Dalju, u nakani da civilno stanovništvo nesrpske narodnosti isele i okupirano područje učine etnički čisto srpskim, zajedno sa okrivljenicima Borivojem Milinkovićem, Đorđem Čaloševićem, Boškom Bolićem, Georgijem Milinkovićem, Perom Đurićem, Miloradom Lončarevićem, Jovanom Milinkovićem, Đorđem Važićem i Ilijom Utvićem te uz pomoć više nepoznatih pripadnika srpskih paravojnih postrojbi, nasilno istjerali 104 građanina nesrpske narodnosti iz njihovih kuća.

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA

Postupak se vodio pred Vijećem za ratne zločine u sastavu: Krunoslav Barkić (Predsjednik Vijeća), Katica Krajnović (sutkinja – članica Vijeća) i Anto Rašić (sudac – član Vijeća).

Optužnicu zastupao: Miroslav Bušbaher, zamjenik ŽDO u Osijeku.

Branitelji optuženih: Tomislav Filaković (branitelj prvooptuženoga) i Dragutin Mioč (branitelj drugooptuženoga)

PRESUDA

Dana 29. studenog 2007. godine javno je objavljena presuda. Opt. Denčić nepravomoćno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci. Opt. Kecman je nepravomoćno oslobođen optužbe.

Presudu Županijskog suda u Osijeku pogledajte ovdje (pdf, 4,23 MB).

Javna sjednica VSRH održana je dana 04. veljače 2009. godine. Vijeće VSRH je odbilo žalbe opt. Denčića i državnog odvjetnika te je potvrdilo presudu suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

MIŠLJENJE PROMATRAČKOG TIMA NAKON ZAVRŠENOG PRVOSTUPANJSKOG POSTUPKA

Postupak je proveden korektno.

U postupku protiv Vlastimira Denčića i Zorana Kecmana, optuženih za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnoga stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, počinjenog protjerivanjem 104 građana Dalja nesrpske nacionalnosti 18. travnja 1992. godine (Velika subota, tj. dan uoči Uskrsa po gregorijanskom kalendaru), Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku donijelo je presudu kojom je opt. Denčić proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, a opt. Kecman je oslobođen optužbe. 

Postupak je procesno korektno proveden. Tijekom postupka saslušani su, ili su pročitani, iskazi dvadeset i osmorice (28) svjedoka, većinom mještana Dalja protjeranih inkriminirane zgode, a odbijen je samo jedan dokazni prijedlog (dokazni prijedlog optužbe podržan i od strane obrane), koji se odnosio na prijedlog za saslušanje kao svjedokinje bolesne osobe i to o okolnostima o kojima su već svjedočili članovi njene obitelji. 

Jedine primjedbe koje su iznesene tijekom glavne rasprave primjedbe su obrane opt. Denčića iskazima svjedoka kojima je Sud poklonio vjeru i na koje se ponajviše oslonio obrazlažući osuđujući dio presude. 

Mislimo da pripadnost optuženika Prijelaznoj policiji pod jurisdikcijom UN-a, odnosno kasnije MUP-a RH, ne bi trebala biti cijenjena olakotnom okolnošću pri odmjerivanju kazne.