hr | en

Postupak protiv Rajka Radulovića i dr., zbog kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1., ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika iz čl. 121. i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Splitu

Raspravno vijeće: sutkinja Spomenka Tonković, predsjednica Vijeća; sudac Petar Milas, član Vijeća; suci porotnici Marija Matusinović, Andrija Petric i Žarko Dorić, članovi Vijeća

Predmet: K-15/95

Optuženici: Rajko Radulović, Borko Radović, Slobodan Despinić, Željko Dragić, Jovan Bilić, Petar Bjelobrk, Milan Arambašić, Milan – Mile Četnik zv. Delija, Zoran Knez, Dragan Arnaut, Petar Krunić, Dragan Dragić, Filip Zagorac, Stevan Četnik, Petar Arambašić, Dušan Stojsavljević, Milan – Mile Bogovac, Mladen Šorgić, Mitar Arambašić, Dragan Arambašić, Milan – Mile Četnik zv. Prčko, Milenko Ustić, Dragan Barišić, Dragan Petrović, Branko Rosić, Marko Rnić, Srećko Dragić, Svetozar Bogovac, Slobodan Bogovac, Milan Bogovac, Branko Bogovac, Ilija Nenedić, Milan Stojanac, Petar Kovačić, Rade Marčetić, Miljenko Bodrožić, Dušan Borković, Miroslav Vinčić i Petar Peović

Slobodan Despinić, Željko Dragić, Jovan Bilić, Petar Bjelobrk, Srećko Dragić, Rade Marčetić, Miljenko Bodrožić, Dušan Borković, Petar Peović, Marko Rnić, Petar Kovačić i Miroslav Vinčić prisustvovali su suđenju. Ostalima se sudilo u odsutnosti.

Žrtve: – usmrćeni civili: Cvita Mačević, Đoko Mačević, Ivo Lelas, Pava Glavinić, Mara Vardić, Luca Cvitković, Jozo Budić, Petar Kurdić, Ivan Vidosavljević, Iva Cvitković, Iva Mihaljević, Blaž Cvitković, Mara Cvitković, Iva Cvitković ž. Blaža, Ivan Knezović, Milica Jukić, Iva Jukić, Ana Jukić, Marijan Bešlić, Filip Bešlić, Miro Kapetanović, Anđelka Vukman, Milorad Knežević, Ivan Župić, Ivica Buljan, Ivan Vučemilović – Vranić, Kata Kovačić

– ranjeni ili zlostavljani civili: Jozo Čurković, Iva Budić, Milica Budić, Mile Buljan, Vilim Čorić, Ivan Čorić, Petar Čorić, Petar Vučemilović – Vranić, Pera Vučemilović – Vranić, Božo Čorić, Šima Modrić, Ana Čavčić, Petar Kovačić, Iće Stojanac, Jela Barišić, Marko Krajina, Marko Čavčić, Mijo Vujević, Mara Vujević, Ivan Krajina, Božo Marunica, Jakov Štroliga, Šima Štroliga, Nevenka Gavran, Dušan Gavran, Ivo Čavčić

– usmrćeni zarobljeni pripadnici hrvatskih postrojbi: Ivica Grubač, Bogoslav Lukić, Kažimir Abramović, Jakov Topić, Zoran Bočina, Ivan Babić, Ante Jukić, Nenad Ivić-Mastelić, Dušan Cvrlje, Miro Milanović, Ante Radan

– zlostavljani pripadnici hrvatskih postrojbi: Željko Protić, Duje Čović, Zdravko Škarpa

PRESUDA

Presudom Županijskog suda u Splitu broj K-15/95 od 21. svibnja 1997. godine optuženici su proglašeni krivima što su na sjevernom dijelu općine Sinj oko jezera Peruča kao pripadnici JNA, tzv. Milicije SAO Krajine ili tzv. Teritorijalne obrane iz tenkova, oklopnih transportera BOV-a, haubica, minobacača, strojnica, automatskih pušaka i drugog artiljerijskog i pješadijskog naoružanja otvarali vatru po naseljenim mjestima i civilnom stanovništvu, nasumice i bez izbora ciljeva, pogađajući pri tom projektilima domove, gospodarske objekte, crkve, škole, branu HE “Peruča” i druge civilne objekte u kojima nije bilo vojnih uporišta i time natjerali civilno stanovništvo na masovno napuštanje svojih ognjišta nakon čega su ulazili u nebranjena naselja te organizirano i sustavno oduzimali imovinu iz napuštenih domova, zlostavljali i terorizirali malobrojne neizbjegle civilne osobe, zatim eksplozivnim napravama i podmetanjem požara rušili i palili domove i gospodarske objekte uništavajući na taj način svu imovinu građana na silom osvojenom području, na koji način su civilnom stanovništvu oduzeli slobodu kretanja i življenja, njihov mir i spokojstvo, kojom prigodom je smrtno nastrado veći broj civilnih osoba te je pričinjena imovinska šteta velikih razmjera.

Pored toga, osuđeni su i zbog ubijanja i mučenja prethodno zarobljenih pripadnika hrvatskih postojbi.

Optuženom Rajku Raduloviću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 20 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika također 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Optuženom Borku Radoviću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 20 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika također 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Slobodanu Despiniću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Opt. Željku Dragiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 15 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Jovanu Biliću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

Opt. Petru Bjelobrku za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 14 godina.

Opt. Milanu Arambašiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 20 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika također 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Milanu – Miletu Četniku zv. Delija za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Zoranu Knezu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Draganu Arnautu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Petru Kruniću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Draganu Dragiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Filipu Zagorcu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Opt. Stevanu Četniku za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Petru Arambašiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Dušanu Stojsavljeviću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 20 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika također 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Milanu – Miletu Bogovcu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Mladenu Šorgiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

Opt. Mitru Arambašiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Draganu Arambašiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Milanu – Miletu Četniku zv. Prčko za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

Opt. Milenku Ustiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Draganu Barišiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Draganu Petroviću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 20 godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Opt. Branku Rosiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina.

Opt. Marku Rniću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Opt. Srećku Dragiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Opt. Svetozaru Bogovcu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Slobodanu Bogovcu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

Opt. Milanu Bogovcu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

Opt. Branku Bogovcu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Iliji Nenadiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 7 godina.

Opt. Milanu Sojancu za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 7 godina.

Opt. Petru Kovačiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Opt. Radi Marčetiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Opt. Milanu Bodrožiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 6 godina.

Opt. Dušanu Borkoviću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Opt. Miroslavu Vinčiću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Opt. Petru Peoviću za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Opt. Jovan Bilić, Petar Krunić, Mladen Šorgić i Milenko Ustić oslobođeni su optužbe da su zlostavljali jednog ranjenog pripadnika 4. gardijske brigade HV-a.

Presudu pogledajte ovdje.

Vrhovni sud Republike Hrvatske presudom broj I Kž-479/1997-12 od 1. lipnja 2000. odbio je žalbe optuženih i državnog odvjetnika kao neosnovane te je potvrdio presudu suda prvog stupnja. Presudu VSRH pogledajte ovdje.

OBNOVLJENI POSTUPAK Nakon što je izručen iz SAD-a, proveden je obnovljeni postupak protiv Mitra Arambašića. Više o tom postupku pogledajte ovdje.