hr | en

Tijekom 2009. godine u post-jugoslavenskim zemljama održano je 59 suđenja za ratne zločine. Procesuiranje je bilo pod utjecajem nacionalizma što je za posljedicu imalo izricanje niskih kazni i politiziranih optužnica, stoji u Izvještaju Documente, BIRN-a i Fonda za humanitarno pravo Tranzicijska pravda u post-jugoslavenskim zemljama u 2009. godini.

Izvještaj obrađuje i pozitivne efekte suradnje između tužiteljstva Hrvatske, s jedne, i Srbije i Crne Gore sa druge strane, kao i činjenice da nije ostvarena uspješna suradnja između tužiteljskih organa BiH i susjednih država, u kojima žive počinitelji ratnih zločina u BiH.

U 2009. godini na Kosovu i u Makedoniji bile su u tijeku sveobuhvatne reforme institucija s ciljem da se osobama umješanima u ratne zločine ili druga kršenja ljudskih prava onemogući da obavljaju funkcije u državnim tijelima.

U Srbiji je u provedena reforma pravosuđa, ali umješanost kandidata u kršenje ljudskih prava u prošlosti nije predstavljala prepreku za izbor sudaca i tužiltelja, dok Izvještaj navodi da u Hrvatskoj i Crnoj Gori niti u jednom razdoblju nakon rata ključne političke grupacije nisu zahtevale lustraciju.

Izvještaj navodi da, prema stanju s kraja 2009. godine, još uvijek nije riješena sudbina oko 15.000 ljudi koji su nestali tijekom oružanih sukoba od 1991. do 2001. godine na području bivše Jugoslavije.

Tranzicijska pravda u post-jugoslavenskim zemljama – Izvještaj za  2009. godinu, navodi i kako su radile organizacije za ljudska prava u post-jugoslavenskim zemljama,  na koji način su zastupnici i zastupnice u parlamentima raspravljali/e o zločinima, da li je u udžbenicima tema nedavnih oružanih sukoba obrađena pristrano  koliki broj žrtava je tijekom 2009. godine izborio nadoknadu za štetu koja je prouzrokovana ratnim događajima i slično.