hr | en

U srijedu 04. srpnja, u Sisku je održana javna rasprava Položaj civilnih žrtava rata – pravo na obeštećenje. Rasprava je održana u Hotelu Panonija, u organizaciji Documente – Centra za suočavanje s prošlošću. U raspravi su sudjelovali civilni stradalnici iz Siska, Petrinje i okolice i predstavnici udruga civilnih stradalnika, organizacija za ljudska prava i odvjetnici/e.

Nakon uvodnih riječi voditeljice Documente Vesne Teršelič, Kristina Benić Belavić, voditeljica ureda UNHCR-a u Sisku, predstavila je rad te međunarodne organizacije i njihovu potporu civilnim žrtvama, izbjeglicama, prognanicima i povratnicima. Emina Bužinkić i Eugen Jakovčić, programski i medijski koordinatori, predstavili su rezultate analize potreba civilnih žrtava rata i medijsku kampanju Žrtve su predugo čekale sa 8 video priča koje simboliziraju patnju svih civilnih žrtava u ratu. Jedna od žrtava majka je ubijene Siščanke Ljubice Solar koja godinama vodi bitku sa državnim institucijama i ne ostvaruje pravo na obeštećenje.

U dijelu rasprave o pravu na obeštećenje, govorile su civilne stradalnice: Vjera Solar i Đurđa Gmaz, majke ubijenih djevojčica u Sisku. Povijesnu perspektivu obeštećenja žrtava izložio je povjesničar i profesor Hrvoje Klasić, a o obavezi države u osiguranju obeštećenja kako u vidu socijalnih prava tako i u vidu drugih oblika poput razminiranja, govorio je političar Davorko Vidović. Milana Kreča, odvjetnica i aktivistkinja za ljudska prava iz Projekta građanskih prava Sisak upozorila je na rastući broj slučajeva u kojima oštećenima prijeti naplata parničnih troškova uslijed gubitka parnice za naknadu štete. Pravnica Documente Milana Čalić Jelić upozorila je da prema UN-ovoj rezoluciji Temeljna načela o pravu na pravni lijek i reparaciju sve žrtve imaju pravo na učinkovito, kvalitetno i odgovarajuće obeštećenje.