hr | en

Documenta- Centar za suočavanje s prošlošću zajedno sa Europskim domom Vukovar organizirala
je 25. listopada 2014. okrugli stol u Zagrebu, u Kući ljudskih prava, na temu Reparacije civilnim
žrtvama rata.
Povod organiziranja okruglog stola je bilo prezentiranje izvještaja Pravo civilnih žrtava rata u
Hrvatskoj na reparacije koji sadrži podatke o potrebama civilnih žrtava rata prikupljenim u 2013.
godini. Na okruglom stolu su govorili: Julijana Rosandić, predsjednica Zajednice udruga
hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, Dragan Pjevač iz Koordinacije srpskih
udruženja porodica nestalih i ubijenih u bivšoj Jugoslaviji, Daliborka Uljarević iz Centra za
građansko obrazovanje, Crna Gora i Vesna Teršelič, voditeljica Documente- Centra za suočavanje
s prošlošću.