hr | en

Koristimo ovu priliku da se još jednom zahvalimo svim prijateljia/cama, kolegama/icama i suradnicima/ama koji/e su svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem pridonijeli/e kvalitetnoj raspravi na okruglom stolu pod nazivom „Pravne, političke i povijesne posljedice presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)“ koji je Documenta organizirala 13. prosinca 2007. u Novinarskom domu. 

Ta je javna rasprava imala za cilj odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja koja se tiču mandata bivše glavne tužiteljice Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Carle Del Ponte, politike tužiteljstva, postignuća i propusta MKSJ-a te očekivanja koja se pred Tribunal postavljaju nekoliko godina prije njegova zatvaranja.

Javnoj raspravi prethodila je projekcija dokumentarnog filma „Carlina lista“, autora Marcela Schüpbacha..

Organizacija Pravo Ljudski (Sarajevo) u suradnji sa Amnesty International Film Festivalom – Stiching Movies That Matter (Nizozemska), te lokalnim partnerima Istraživačko-dokumentacionim centrom (Sarajevo), Fondom za humanitarno pravo (Beograd) i Documentom – Centrom za suočavanje s prošlošću, 13. prosinca 2007. u Haagu, Zagrebu, Beogradu i Sarajevu organizirala je četiri javne rasprave i projekcije spomenutog filma.

Sve su diskusije snimljene, a nedavno i objavljene na web stranici organizacije Pravo Ljudski.

Ovim vas putem obavještavamo da na adresihttp://www.pravoljudski.cps.edu.ba/carla.php?lang=bh možete pronaći, pogledati i preuzeti video-zapise sa tih okruglih stolova.