hr | en

Pozivamo vas na prvo od planirana tri regionalna studijska putovanja posvećenih kulturi sjećanja u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, koje
će se održati u subotu, 29. rujna 2012. godine, kada namjeravamo posjetiti sljedeća mjesta: spomen-područje logora Jasenovac
Donja Gradina (dio jasenovačkog kompleksa koji se nalazi u BiH) – memorijalni kompleks Mrakovica na Kozari.

Dodatne informacije i obrazac za prijavu nalaze se u prilogu.