hr | en

Seminar ‘Psihosocijalna i medicinska potpora civilnim žrtvama rata’ cilja razmjeni iskustava u pružanju medicinske, psihijatrijske, psihološke, psihosocijalne i podrške u rehabilitaciji civilnih žrtava rata. Namijenjem je pružateljima raznovrsnih medicinskih i psihosocijalnih tretmana iz cijele Hrvatske. Seminar je usredotočen na identificiranje mogućnosti zajedničke suradnje u stvaranju kvalitetnih pristupa ostvarenju potreba civilnih žrtava rata. Također, seminarom težimo stvaranju uvjeta za trajnu institucionalnu i vaninstitucionalnu podršku žrtvama, posebice žrtvama torture i različitih oblika zlostavljanja.

Seminar će se održati u Osijeku, u Hotelu Osijek, 18. i 19. veljače ove godine. Isti je dio projekta ‘Podrška žrtvama mučenja’ koji se provodi u suradnji s Europskim domom Vukovar uz potporu Europske komisije.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molim vas prijavite se do 13. veljače na adresu nives.jozic(a)documenta.