hr | en

Prema priopćenju Županijskog suda u Osijeku, presuda Županijskog suda u Osijeku broj K-16/2012, od 1. lipnja 2012., kojom je optuženi Čedo Jović proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iz čl. 120. st. 1. OKZRH, u vezi čl. 28. OKZRH, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, potvrđena je presudom Vrhovnog suda RH broj K-679/2012.