hr | en

Organizacije civilnog društva okupljene u “Platformu 112 – za
Hrvatsku vladavine prava” pozivaju Hrvatski sabor da, nakon ponavljanja
javnog poziva, izbor novog Pučkog pravobranitelja obavi uz potpuno poštivanje transparentnosti procesa.
S obzirom na tešku situaciju u kojoj se u ovom trenutku nalaze brojni
građani i građanke Republike Hrvatske te svakodnevna kršenja ljudskih
prava s kojima se susreću, kao ključni kriterij prilikom izbora
kandidata treba imati na umu upravo stručnu i beskompromisnu zaštitu
njihovih prava.

Neuspješni proces izbora koji je u petak završio
nemogućnošću donošenja odluke rezultat je nekoliko okolnosti koje je
potrebno spriječiti u ponovljenom procesu. Ne čudi pretjerano da je
upravo na kriteriju javne prepoznatosti kandidata kao zaštitnika i
promicatelja ljudskih prava ovaj odabir i pao, budući da je taj kriterij
nejasan za tumačenje i podložan raznim interpretacijama.

Uz to,
predstavnici/ce organizacija civilnog društva koje su bile prisutne u
Radnoj skupini za donošenje ovog Zakona također su upozoravale kako
uvjet da Pučki pravobranitelj mora biti pravnik s najmanje 15 godina
iskustva u struci nije ni potreban, a ni realan. Doista, u Hrvatskoj je,
nažalost, vrlo teško identificirati osobe koje bi istodobno
zadovoljavale oba ova već spomenuta uvjeta. U pogledu prvog, smatramo
kako pravnici ne bi trebali imati monopol nad zaštitom i promocijom
ljudskih prava, a i naše iskustvo prepoznaje da vrlo često pojedinci
koji u javnosti imaju ugled kao zaštitnici ljudskih prava vrlo često
nisu pravnici. Čak i hrvatska pravna struka ne smatra da zaštita
ljudskih prava spada u područje prava, što je potvrdila nedavnim
odlukama Stručnog povjerenstva zagrebačkog Pravnog fakulteta te Matičnog
odbora za pravo kojima je dr. sc. Ivani Radačić s Instituta Ivo Pilar
uskraćen izbor u zvanje znanstvene suradnice s obrazloženjem da ima
specijalizaciju u ”interdisciplinarnom” području ženskih ljudskih
prava.

Drugo, sam kriterij od čak 15 godina iskustva rada u
struci isto je tako sporan jer umjesto da u prvi plan stavlja relevantno
znanje i iskustvo ističe tek broj godina rada. Time se pristup dužnosti
kako Pučkog pravobranitelja tako i njegovog zamjenika temeljem
formalnog kriterija onemogućuje osobama mlađe životne dobi koje bi po
svim bi drugima mogle konkurirati starijim kandidatima.

Nadalje,
prethodni je poziv bio objavljen u tzv. „sezoni godišnjih odmora“, tj.
19. srpnja, s rokom za prijave 30 dana. Smatramo da se natječaji za
obnašatelje dužnosti važnih poput dužnosti Pučkog pravobranitelja ne bi
trebali objavljivati i provoditi u periodu kada su društveno-politička
zbivanja znatno mirnija nego inače, a pozornost javnosti mnogo slabija
nego u ostatku godine. K tome, ovakva obavijest očekuje se i na
internetskim stranicama same institucije koju bi kandidat trebao voditi.

Na kraju, neophodno je osigurati  da sami razgovori s
kandidatima budu dostupni javnosti – kako na Odboru za ljudska prava i
nacionalne manjine tako i na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički
sustav.