hr | en

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministar, Ivica Kirin
PU Sisačko-moslavačke županije, Načelnik, Ivica Tolušić
Državno odvjetništvo, Glavni državni odvjetnik, Mladen Bajić
Ured Županijskog državnog odvjetnika, Županijski državni odvjetnik, Stipe Vrdoljak

Zagreb, 15. rujna 2006.

Poštovani,

Zabrinuti zbog činjenice da uskoro nastupa zastara kaznenog progona počinitelja kaznenih djela ubojstava civila počinjenih na jesen 1991. godine, upućujemo javno pitanje Glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću. Hoće li Državno odvjedništvo nastaviti započete postupke, a započeti one postupke koje još nije pokrenulo za niz ubojstava počinjenih u Sisku i okolnim mjestima tijekom 1991. i 1992. godine? Od ubojstava je prošlo 15 godina. Odredbom članka 19. st. 1 Kaznenog zakona propisano je da se kazneni postupak ne može pokrenuti kad protekne 15 godina za kaznena djela s propisanom kaznom težom od 10 godina zatvora. Kako se ubojstva ljudi u Sisku prema stavu Županijskog državnog odvjetništva iz Siska za sada tretiraju kao ubojstva i teška ubojstva, postoji opravdana bojazan da će ubrzo nastupiti zastara kaznenog progona počinitelja tih djela.

Podaci iz različitih izvora ukazuju da je 1991. i 1992. godine u Sisku i okolici ubijeno između 120 i 130 civila čije stradanje nije procesuirano. Ubijeni su mahom bili civili srpske nacionalnosti, ili oni koje se povezivalo s pripadnicima JNA, koji su prema opisu članova obitelji, prijatelja ili očevidaca odvedeni ili ubijeni od strane osoba odjevenih u odore hrvatskih vojnih ili policijskih postrojbi.

Danas bi vam željeli skrenuti pozornost na ubojstvo Ljubice Solar. Kako u konkretnom slučaju ubojstva Ljubice Solar apsolutna zastara nastupa nakon proteka 20 godina, mislimo da je jako bitno u što kraćem roku prekvalificirati kazneno djelo iz članka 90. KZ-a u kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Na taj će način ostati dovoljno vremena da se otkriju i kazne počinitelji.

U Sisku je 1991. bio rat pa su Ljubica Solar i drugi ubijeni civili bili pod zaštitom IV Ženevske konvencije. Izvan razumne je sumnje da je Ljubica ubijena oružjem velikog kalibra što potkrijepljuje svjedočenje patologa koji je obavio vanjski pregled tijela, izneseno u odštetnom postupku. Vjerujemo da je osoba koja je odlučila koristiti takvo oružje imala čvrstu namjeru ubiti Ljubicu. Nesumnjivo je da su se takvim oružjem mogle koristiti samo određene postrojbe te da su nad gradom Siskom u vrijeme ubojstva kontrolu imale hrvatske regularne policijske i vojne snage.  Čak i kao je počinitelj pripadao paravojnim snagama postavlja se pitanje otkuda mu oružje.

17. rujna 2006. nastupa 15 godina od trenutka usmrćenja Ljubice Solar. Neposredno nakon ubojstva propustilo se poduzeti sve radnje za otkrivanje mogućih počinitelja. Do današnjeg dana nisu učinjeni ozbiljniji koraci kako bi se razriješio slučaj i otkrili počinitelji. Postupak je još uvijek u fazi predistražnih radnji a MUP i Državno odvjetništvo prema našim saznanjima nisu aktivni.

Molimo Vas da  nas obavjestite je li Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo istrage pod sumnjom na ratni zločin jer javnost treba biti upoznata s daljnim  postupcima u vezi ubojstva civila u Sisku.

S poštovanjem,

Vesna Teršelič
Voditeljica Documente