hr | en

Pozivamo vas na okrugli stol pod nazivom “Zajedno za prava svih žrtava” koji će se održati u Bjelovaru, Hotel Central, u četvrtak 29. ožujka s početkom u 17h.

Na skupu ćemo govoriti o ključnim pitanjima poput procesuiranja ratnih zločina, procesuiranja terorističkih akata i naknadom materijalne štete, zakonodavnim inicijativama za prava žrtava, kao i predstaviti rezultate istraživanja o potrebama civilnih žrtava rata i vodič za žrtve. Na okruglom stolu sudjelovat će brojni/e predstavnici/e organizacija žrtava, organizacija za ljudska prava, pravosuđa, tužiteljstva, policije i medija.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, naime zajedno s partnerskim organizacijama Pravda Bjelovar, Miramida Centar Grožnjan, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Delfin Pakrac, provodi projekt “Zajedno za prava svih žrtava – osnaživanje organizacija civilnog društva za istraživanje činjenica i zagovaranje obeštećenja”. Projekt je usmjeren na istraživanje, zagovaranje prava žrtava utemeljeno na rezultatima istraživanja te prijenos znanja o metodama suočavanja s prošlošću u zajednicama, a financijski ga je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

U zagovaranju obeštećenja za sve žrtve polazimo od Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda 60/147 pod naslovom Temeljna načela i smjernice o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava.

Želimo povećati informiranost javnosti o značaju utvrđivanja činjenica i obeštećenja svih civilnih žrtava rata kroz javna događanja u mjestima gdje djeluju organizacije partnerice, sudjelovanje u kampanji za obeštećivanje svih žrtava rata te zajedničkim radom na razvoju politika usmjerenih na obeštećenja svih žrtava rata. Vjerujemo da će aktivnosti i rezultati doprinijet razvoju ljudske sigurnosti, demokratskog društva i vladavine prava u Republici Hrvatskoj.