hr | en

U organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centa za mirovne studije, CESI, Documente – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG-a, Građanskog odbora za ljudska prava, Iskoraka i  Zelene akcija  23. studenoga u Hrvatskom saboru, Trg sv. Marka 6, u Maloj vijećnici s početkom u 10.00 sati održan je Okrugli stol o ustavnim promjenama.

Svrha ovog okruglog stola bila je  ukazati na izostanak mehanizma javne rasprave koja može imati utjecaj na izmjene Ustava Republike Hrvatske te pokretanje takve rasprave u odnosu na prijedloge izmjena ili dopuna Ustava Republike Hrvatske koju predlažu pojedine organizacije civilnoga društva i/ili građani/ke.

U prilogu je program okruglog stola i predložene promjene ustava:

* Okrugli stol o ustavnim promjenama – PROGRAM
Prijedlog izmjene Ustava Republike Hrvatske u čl. 9. i čl. 75.
Proposal of amendments to the Constitution of the Republic of Croatia in Article 9 and Article 75