hr | en

Nakon današnje odluke Vijeća za elektroničke medije prema kojoj je koncesiju za radio na području Zagreba dobila Radio Marija, nije jasno kako je Vijeće moglo donijeti takvu odluku s obzirom da je na jednoj od prethodnih sjednica jednoglasno utvrdilo da „ponuda Kuće ljudskih prava ispunjava sve formalne uvjete, dok ponuda Udruge radio Marija ne ispunjava uvijete budući da nije dostavljena potvrda FINA-e da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te potvrda da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe.“

Tim povodom, Kuća ljudskih prava u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem i Radijom 808 organizira konferenciju za novinare koja će se održati sutra, u srijedu 30. rujna 2015. godine u 12:00 u Srpskom narodnom vijeću, Gajeva 7 u Zagrebu

Na konferenciji će govoriti: Mladen Majetić, Kuća ljudskih prava, Saša Milošević, Srpsko narodno vijeće i Ilko Čulić, Radio 808.

 S poštovanjem,

 Kuća ljudskih prava i partneri