hr | en

“Odstrel jednog po jednog među najboljim novinarima koje smo ikada imali može biti temeljita priprema za društvo u kojem će se podobnost utjerivati strahom, a sloboda biti zamijenjena pokornošću”, upozorava Inicijativa Svi mi za Hrvatsku svih nas.

Vlada i opozicija trebaju zauzeti jasan stav u obrani slobode javne riječi kao temeljne demokratske vrijednosti – ne samo kao načelno teorijsko stanovište, nego kao pravo na kritiku i onda kad su oni meta te kritike; ne samo na riječima, nego i u obrani konkretnih ljudi čiji posao i egzistencija su dovedeni u pitanje zbog promicanja te demokratske vrijednosti.

Ovaj apel potpisuje Inicijativa Svi mi za Hrvatsku svih nas koja okuplja veliki broj organizacija civilnog društva iz raznih dijelova Hrvatske, posvećenih izgradnji mira, zaštiti ljudskih prava i demokratizaciji, a među kojima su i Građanski odbor za ljudska prava, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, B.a:b.e, Centar za mirovne studije (CMS), Kuća ljudskih prava Zagreb, GONG, Antifašistička liga Republike Hrvatske, ….

Zabrinutost Inicijative dijele i pojedinci/ke, ugledne osobe iz javnog života poput Slavka Goldsteina, Rajka Grlića, Tomislava Jakića, Ive Josipovića, Vili Matule, Stipe Mesića, Čede Prodanovića, Urše Raukar, ….

Cjeloviti tekst priopćenja nalazi se u nastavku.

Inicijativa Svi mi za Hrvatsku svih nas