hr | en

„IZA SEDAM LOGORA: Od zločina kulture do kulture zločina“ / Zagreb, KINO GRIČ, Jurišićeva 6 / 13. prosinac 2018, / 18 h / 

Govornici: Viktor Ivančić, Hrvoje Polan i Nemanja Stjepanović

Moderacija: Nataša Govedarica

Povodom obilježavanja deset godina rada Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj pozivamo Vas na promociju foto – monografije „IZA SEDAM LOGORA: Od zločina kulture do kulture zločina“.

Knjiga je autorski rad fotografa Hrvoja Polana, pisca Viktora Ivančića i novinara Nemanje Stjepanovića, u izdanju beogradske organizacije forumZFD.

Uzimajući za polazište domove kulture i objekte kulturne namjene koji su tokom posljednjeg rata bili pretvoreni u logore i mučilišta, knjiga sinergijom snažnih kreativnih izričaja, te faktografskom komponentom, poziva na promišljanje o odnosu konstrukta nacionalne kulture i nacionalno motiviranog ratnog nasilja.

Egzekutivni karakter ideološki oblikovane „nacionalne kulture“ – upućuju autori – efikasna je priprema terena za nastup „nacionalne torture“ i služi ponajprije proizvodnji konteksta koji legitimira nečovječnost.

Knjiga kroz tri zasebne autorske cjeline govori o iznimnoj važnosti očuvanja prostora kulture kao prostora slobode.

Promociju knjige zajednički organiziraju Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska i forumZFD.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska