hr | en

Dana 15. listopada 2018.  Županijski sud u Splitu proglasio je krivima prvo-optuženog Slobodana Rajčevića i drugo-optuženog Čedomira Borojevića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva (čl. 120 st. 1. OKZRH) što su dana 17. i 18. rujna 1991., Slobodan Rajčević kao zapovjednik 20. Graničnog mornaričkog divizona zapovijedio drugo-okrivljenom Čedomiru Borojeviću da izvrši napad na grad Šibenik, bez izbora ciljeva, paljbom iz svih raspoloživih sredstava, koji je zapovijed prenio posadi partolnog čamca PČ 180 Cer, a prvo-okrivljeni osobno zapovijedio posadi patrolnog čamca PČ  Koprivnik, tako da je sa ovih patrolnih čamaca otvorena topnička vatra po Šibeniku, uslijed čega su nastupila velika materijalna oštećenja stambenih, gospodarskih i objekata sa statusom spomenika kulture.

Stoga je prvo-optuženi Slobodan Rajčević osuđen na kaznu zatvora od 8 godina, a drugo-optuženi Čedomir Borojević na 4 godine zatvora.

Suđenje je provedeno u odsutnosti prvo-optuženog, dok je drugo-optuženi Čedomir Borojević uhićen po tjeralici u ožujku 2017. na graničnom prijelazu Karasovići i od tada je u istražnom zatvoru.

Tijekom suđenja Čedomir Borojević je izjavio da se osjeća krivim, da je od prvo-optuženog dobio narađenja da puca po šibenskoj luci, što je i učinjeno. Nadalje pojašnjava da se radilo o obrani zbog napada na kasarnu Kuline. Za drugi dan napada, okrivljeni izjavljuje da su nakon napada na kasarnu, dobili naređenje da se brane te su se ukrcali na patrolne čamce, a naredba je bila da pucuju prema smjeru iz kojeg je pucano na njih. Njemu je jasno da pucanje po gradu ne može biti drugo do ratni zločin, da on od odgovornosti ne bježi, ali je njegova savjest čista jer da on nije naređivao otvaranje vatre s broda ako oni nisu bili isprovocirani. Dodaje da se kaje i da je zahvalan svevišnjem što nije bilo ljudskih žrtava.