hr | en

Platforma 112 – Za Hrvatsku vladavine prava povodom 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava
želi još jednom potaknuti javnost i odgovorne u institucijama Republike
Hrvatske na potrebu davanja zajedničkog doprinosa u prihvaćanju
činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava prema
svim civilnim žrtvama rata kao i obnovi povjerenja između pojedinaca i pojedinki, naroda i zemalja u regiji.

I ovom prilikom, želimo skrenuti pozornost javnosti na porazne činjenice koje ukazuju na to da su brojni
zločini još uvijek neprocesuirani, solidarnost s obiteljima žrtava je
deklarativna i prigodna uz porazno pomanjkanje suosjećanja prema
stradalnicima iz drugih etničkih zajednica
.

Državno odvjetništvo RH-a (DORH) i Ravnateljstvo policije MUP-a 21 godinu nakon rata još uvijek u brojnim slučajevima ratnih zločina neučinkovito provode predistražne radnje koje ne rezultiraju kaznenim postupcima kojima bi se utvrdila odgovornost počinitelja.

Veliki
dio postupaka pred sudovima u Hrvatskoj provedeni su u odsutnosti
počinitelja koji su i danas nedostupni pravosuđu RH-a, a u niz predmeta
suđenja su u tijeku ili još nisu ni otpočela. Posljedica toga su
neprocesuirani ratni zločini i nepostojanje pravomoćno osuđujućih
presuda. Time obitelji žrtava na temelju sudske prakse u RH ostaju bez obeštećenja i priznanja patnje.

Još
uvijek nema niti jedne pravomoćne presude za ratne zločine počinjene u
tijeku i neposredno nakon vojno-redarstvene akcije “Oluja”
.
Državno odvjetništvo još uvijek ne podiže optužnice temeljem zapovjedne
odgovornosti osoba koje su kao vojni zapovjednici ili nadređene civilne
osobe bile dužne garantirati sigurnost i zaštitu civila ili ratnih
zarobljenika, na području za koje su bile odgovorne, a na kojem su
njihovi podređeni počinili ratne zločine.

Odgovorne želimo upozoriti na činjenicu da još uvijek nije
na zadovoljavajuć način riješen problem priznavanja patnje i gubitaka
rodbini ubijenih kroz naknadu štete i druge vidove reparacija
,
te još uvijek prijeteće naplate parničnih troškova članovima obitelji
usmrćenih koji su izgubili parnice u kojima su od RH tražili naknade
nematerijalne štete zbog usmrćenja svojih bližnjih.

I ovom prilikom pozivamo aktualnu Vladu RH na proaktivno djelovanje
kako bi se ispravila nepravda koja se čini neobeštećivanjem civilnih
žrtava rata. Nužno je otpisati visoke parnične troškove žrtvama uslijed
gubitaka parnica za naknade štete te donijeti Nacionalni program i Zakon o osnivanju fonda za obeštećenje svih civilnih žrtava rata.