hr | en

Raspravno vijeće Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je bivšeg pripadnika Teritorijalne obrane Vukovara Petra Ćirića na 15 godina zatvora sudjelovanja u zlostavljanju i likvidacijama ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u studenome 1991. godine. S obzirom da je Ćirić ranije presudom Okružnog suda u Novom Sadu osuđen na 10 godina zatvora, izrečena mu je jedinstvenu kazna u trajanju od 20 godina. Sudsko vijeće utvrdilo je da je Ćirić, zajedno sa ostalim počiniteljima, uglavnom pripadnicima TO Vukovar i dobrovoljcima jedinice “Leva supoderica”, protiv kojih je postupak pravomoćno okončan, ubijao i zlostavljao zarobljene pripadnike hrvatskih postrojbi. Zločin na Ovčari, kada je ubijeno više od 200 zarobljenika, počinjen je od poslijepodnevnih sati 20. studenoga do ranih jutarnjih sati 21. studenoga 1991. godine. Za zločin na Ovčari pravosudna tijela Republike Srbije do sada su pravomoćno osudila 15 osoba, na ukupno 207 godina zatvora. Pet osoba oslobođeno je optužbi.